Virtual Servers

  Ангилалууд

  Үйлдэлүүд

Bronze server
Эхлэх үнэ 35,000₮ Сарын үнэ
Одоо захиалах
Bronze Extra server
Эхлэх үнэ 52,500₮ Сарын үнэ
Одоо захиалах
Silver server
Эхлэх үнэ 70,000₮ Сарын үнэ
Одоо захиалах
Silver Extra server
Эхлэх үнэ 87,500₮ Сарын үнэ
Одоо захиалах
Gold server
Эхлэх үнэ 105,000₮ Сарын үнэ
Одоо захиалах
Gold Extra server
Эхлэх үнэ 122,500₮ Сарын үнэ
Одоо захиалах
Platinum server
Эхлэх үнэ 140,000₮ Сарын үнэ
Одоо захиалах
Platinum Extra server
Эхлэх үнэ 157,500₮ Сарын үнэ
Одоо захиалах